Veeslaalom

Spordiklubi

MTÜ Veeslaalom arengukava 2019-2022

Veeslaalomi  järjepidevuse ja arengu tagamiseks Lääne-Virumaal loodi 2003.aastal avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing Veeslaalom.

Üheks tõukeks ühingu moodustamisel oli kindlasti aktiiv, kes juba alates 1993.aastast tegutses antud spordialal. Klubi harrastussportlased on alates asutamisest iga-aastaselt võitnud esikohti Eesti tiitlivõistlustel.

Mittetulundusühing Veeslaalom arvestab oma tegevuse planeerimisel noortega, täiskasvanutega, harrastus- ning tippsportlastega, treeneritega ja kohtunikega.

Ainult kõigi eelnimetatud osapoolte võrdne areng tagab klubi, kui terviku normaalse arengu.

 

 

MISSIOON

 

Sportlike eluviiside propageerimine, süsta- ja kanuuslaalomi harrastamiseks võimaluste loomine, aerutamise ning süsta ja kanuuslaalomi kui tervistava, teadmisi ja tunnetuse piire laiendava spordiala viljelemine ja arendamine

 

 

HETKEOLUKORD

 

Tugevused

 • Tegelejate entusiasm
 • Atesteeritud treenerid
 • Treenerite täienduskoolitused
 • Tugevad kohtunikud
 • Toimivad võistlused
 • Hea varustus

 

Nõrkused

 • Puudub statsionaarne treenigbaas
 • Sõltuv ilmastikuoludest (jõgedes piisavalt vett ainult hooajaliselt)
 • Vähe motiveeritud noorsportlasi
 • Kallis varustus ja suured transpordikulud veekogudele
 • Vähene poliitiline toetus klubile
 • Puuduv pearaha süsteem

 

EESMÄRGID JA TEGEVUSED

         

 • Treeningbaasi arendamine Selja jõe ääres 
 • Tipp - ja harrastussportlastele treeningvõimaluste tagamine
 • Tipp -ja harrastussportlaste spordimeisterlikkuse tõstmine
 • Osalemine noorte- ja täiskasvanute tiitlivõistlustel ja rahvaspordiüritustel.
 • Treenerite ja kohtunike koolitamine ja enesetäiendamine
 • Tervisespordialase koostöö jätkamine kohalike omavalitsustega ning teiste spordiklubide ja organisatsioonidega.
 • Aerutamise ja veematkamise kandepinna laiendamiseks Lääne-Virumaal kaasatakse ühingu tegevusse uusi aerutamisest ning veematkamisest huvitatud isikuid, s.h. noori, nende vanemaid ja toetajaid.
 • Igaaastaselt Eesti meistritiitli võitmine täiskasvanute ja juuniorite meistrivõistlustel
 • Igaaastaselt täiendada (uuendada) klubi süstaparki vähemalt kahe uue süsta ja/või kanuu ostmisega.
 • Finantseerimise järjepidevuse tagamine

 

VAHENDID EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEKS

 

Vahendid eesmärkide saavutamiseks saadakse sponsoritelt, omavalitsustelt, teistelt organisatsioonidelt, projektidest ja eraisikute annetustest.

 

title

Click to add text, images, and other content

title

Click to add text, images, and other content