Veeslaalom

Spordiklubi

Veeslaalomist

 

Võistluse eesmärk ja sisu

Võistlused seisnevad väravatega tähistatud võistlustrassi veatus ja võimalikult kiires läbimises.

 

Võistlusrada

Võistlusraja pikkuseks on 250 kuni 400 meetrit. Võistlusrada rajatakse üldjuhul kärestikulisele jõelõigule ning pikkus valitakse sellise arvestusega, et meeste ühene süst peaks selle keskmiselt läbima 100 sekundiga (mitte kiiremini kui 90 sek).

Võistlusrajale paigutatakse 18 kuni 25 väravat, milledest 6 kuni 7 väravat on vastuvooluväravad.

 

Võistlussõit

Klassikalistel veeslaalomi paatidel koosnevad võistlused kahest võistluskatsest. Lõpptulemuse saamiseks mõlema katse tulemused summeeritakse. Kahe ja enama võistlejaga paatidel on üks võistluskatse.

Võistleja peab kõik väravad läbima numeratsiooni järjekorras ning õiges suunas. Värava ebaõige läbimise suunal nähtav väravanumbri pool on tähistatud punase diagonaaljoonega.

Värava läbimise alguseks loetakse hetke, kui ükskõik milline võistleja kehaosa on ületanud väravajoone (so väravapostide vahelise mõttelise joone) või kui paat, võistleja või aer puutuvad väravaposti.

Värava läbimise lõppemiseks loetakse hetke, kui võistleja on alustanud järgmise värava läbimist või on läbinud finišijoone.

Värava veatuks läbimiseks loetakse väravaliini läbimist õiges suunas vastavalt võistlustrassile ning kui vähemalt võistleja pea ning samaegselt osa paati läbib väravajoone ilma keha, aeru või paadiga väravaposte puudutamata.

Varem startinud võistleja peab andma teed järeletulevale võistlejale.

Kui paadi ümberminekul võistleja lahkub paadist, on tal keelatud raja edasine läbimine.

Võistluskatse lõpeb pärast võistleja keha finišijoone läbimist.

 

Trahvipunktid ja võistlustulemus

 0 trahvipunkti antakse värava veatul läbimisel.

2 trahvipunkti antakse värava läbimisel ühte või mõlemat väravaposti puudutades.

50 trahvipunkti antakse väravaposti puudutamisel ilma õiges suunas värava läbimiseta, väravapostide eemaletõukamisel värava läbimiseks, ükskõik millise väravajoone kas või lühiajalisel läbimisel mingi kehaosaga valest suunast ja väravast möödasõidul (möödasõit on, kui algab järgmise värava või finišijoone läbimine).

Üks trahvipunkt võrdub ühe sekundiga.

 

Võistlustulemus

 Võistlustulemus saadakse võistluskatsete aja (sekundites) ja trahvipunktide liitmisel.

 

 

Eesti Karikavõistluste reeglid veeslaalomis leiad siit

Rahvusvahelised võistlusreeglid leiad siit